BOOK 36€
Jag är en samlare, jag vill ha mer! 
Hardcover, swedish, 416 pages over 400 photos, 2019, ISBN: 978-952-94-2034-6.
Att vara samlare handlar om mycket mer än saker! Det är jakt och spänning, kaos och kontroll, njutning och passion, rivaler och kamrater, kunskap och eskapism, nätverk och handel, terapi och fantasi! Den här boken bjuder på en varierad beskrivning av samlandets maskineri och samlarens beteende. Välkommen att stiga in i en fängslande samlarvärld som bjuder på MER!
I debutboken Jag är en samlare, jag vill ha mer! tar Aja Lund avstamp i sin barndom, där hennes eget samlande började i en enslig landsbygdsmiljö i Markby, Nykarleby. Där hände det inte mycket, men varje sak och skräp blev till viktigt material för hennes fantasifullhet och uttrycksbehov. Trettio år senare gör hon en bok av sin resa genom livet som samlare.

Författaren som också är fembarnsmamma och startade livsstils- och byggnadsvårdsbutiken Lundagård, fördjupar sig i samlandets mekanismer och samlarens beteende. I boken möter vi över tjugo säregna samlare, med en geografisk spridning i Finland, Sverige och Frankrike, som delar med sig av sina livsberättelser och visar sina samlingar. 

Aja Lunds egna samlingar, som består av allt från tänder till möss är avbildade i färgstarka fotografier och presenteras tillsammans med närgångna reflektioner. Genom raderna och föremålen lyser en del sorg, vilken kan härledas till en förlorad far. Några av de porträtterade samlarna delar på samma personliga vis med sig av hur föremål kan bli ett stöd när ord och känslor är svårhanterliga, medan andra samlare visar på rationella eller komiska förhållningssätt till sina samlingar.
 
På ett nytt angreppssätt till föremålen, som vi alla är mer eller mindre påverkade av, undersöker Aja Lund sakernas betydelser och konsekvenser i en samlares liv. Igenkännande berättar hon om samlandets drivkrafter och hur de plötsligt blir ett sätt att förhålla sig till sin omvärld. För att vara samlare handlar om mycket mer än saker! Det är jakt och spänning, kaos och kontroll, njutning och passion, rivaler och kamrater, kunskap och eskapism, nätverk och handel, terapi och fantasi! 

Att yrka på mer i dagens konsumtionssamhälle kan verka provocerande men Aja Lund lyfter fram vikten av att inte städa bort sin historia i en tid när vi dödstädar och minimalistisk livsstil hyllas högt. Vi bör inte konsumera mera men spara och återanvända mera. Det gynnar berättandet, görandet och miljön. Ting är viktiga historiebärare och lärare. 

Med sitt sagda mer, sätter författaren in mer, och vill också ge mer. Hon vill ge det obetydliga eller skadade en uppgift och sätter sina saker i arbete så att de skapar rumslighet, förvandlar miljöer och människomöten. Då blir föremålen mer än oansenliga ting, de blir medlare av mening. 

Att samla och vilja ha mer handlar dels om att inte vara nöjd, och det i sin tur leder ofta till rörelse och utveckling. Aja Lund vill ge en röst åt det samlande som inte alltid överensstämmer med det vedertagna, en tydlig röst som skrattar av lekfullhet och vågar bryta reglerna. Med en kvinnas perspektiv diskuterar hon ett område som traditionellt sett varit männens domän. 

I det digra verket som består av 416 sidor med över 400 bilder och några illustrationer, tas man med på allt från auktioner i Österbotten till marknader i Barcelona. Man kan läsa om samlingar av alla de slag, från textilier och hus till recept och krigshistoria, och de suggestiva fotografierna berättar sina egna historier. Anonyma samtal förs om samlarpassionen och -skammen, och saker hittas i boken som man säkert både minns och inte har vetat att finns. Välkommen att stiga in i en samlarvärld som inte väjer för det obekväma men där alla bjuder på mer!
PRINTS and BIG POSTCARDS

SORGEDRÄKTEN
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g 
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

HUVUDSAKEN
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

SAMLARENS KROPP OCH SORT
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

PASSIONEN
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

GRÖNSAK
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

CIRKULERA
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

KRAFT
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

DEN KÄRA LEKEN
Available as
BIG POSTCARD 3€(A5) 148x210 mm, offset paper 400 g
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

TÄNDANDE
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

SNÖVIT OCH DE SJU SMÅ SAKERNA
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

OMSLUTA
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

KALLKOLL
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

MOTSATSMIX
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g
PRINT 18€ (A2) 420x594 mm, offset paper 170 g

NÄRVARO
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

GERDA
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

BANAN
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

DEN FULA SVANUNGEN
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

SKOUNGEN
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

MÖSS
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

SVAMP
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

MÅLTID
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

DRUNK
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

CONGRATULATIONS
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 gJUBLARNA
Available as
BIG POSTCARD 3€ (A5) 148x210 mm, offset paper 400 g

BLENDA, PIGG och TAPPER
Available as
POSTCARD 1,50€ (A6) 148x100 mm, offset paper 400 g
FRIDA and ÖGONSTENAR
Available as
POSTCARD 1,50€ (A6) 148x100 mm, offset paper 400 g

The posters have a small signature in right corner.

The postcards have printed back with lines.

How to order: 
1. Fill the fields with your information. (You can order in english, swedish or finnish.)
2. Write the name of the product you want to order + quantity. 

    Example: Book 2 pieces, Huvudsaken, poster, 1 piece, Grogrund, postcard, 2 pieces.

3. You will receive the order confirmation to your email with total costs and bank account number where to pay.
    The order will be sent to you as soon as possible/after registered payment, but at least within two days. 

Shipping costs: books and posters are sent as package for 
5,90€ in Finland, 10€ to Sweden. Other countries counted in order confirmation. Postcards are sent as letter from 2€ up depending on quantity and weight.
Prices includes 10% VAT for book and 24% VAT for posters/postcards. VATnumber: FI16382453.
SUBMIT
Thank you for your order!