AJA, Evidence of Death's Opposite
Dummy, 636 pages, 2023
My mother is dead, my father is dead, soon it will be my turn.
I have always lived close to death and have kept myself busy collecting as much evidence as possible of the opposite of death - life. 
I am an observer and collector. I document and collect emotions, memories and their related objects. 
We can rarely see the whole picture, there is always something behind the image or connected to the image that is not visible. All these layers fascinates me - the invisible, like the visible, the body and the objects. In relation to dead objects life becomes more alive.
Evidence of Death's Opposite is a visual biography that begins with my own birth to end up in a metaphorical pregnancy diary about the agony and joy of giving birth to art and life as an artist. One can follow the changes of, statistically speaking, a half of human life in different life periods: childhood, adolescence, couple formation and family formation. Different emotional states are treated, such as grief and love, as well as different needs such as food, housing and an existential search.
Established and older artists have their collected works and memoirs published in thick books. I do it now, collecting all the different kinds of life limbs, before I am known, before I am dead.
Jag är en samlare, jag vill ha mer! 
Hardcover, swedish, 416 pages over 400 photos, 2019, ISBN: 978-952-94-2034-6.
Att vara samlare handlar om mycket mer än saker! Det är jakt och spänning, kaos och kontroll, njutning och passion, rivaler och kamrater, kunskap och eskapism, nätverk och handel, terapi och fantasi! Den här boken bjuder på en varierad beskrivning av samlandets maskineri och samlarens beteende. Välkommen att stiga in i en fängslande samlarvärld som bjuder på MER!
I debutboken Jag är en samlare, jag vill ha mer! tar Aja Lund avstamp i sin barndom, där hennes eget samlande började i en enslig landsbygdsmiljö i Markby, Nykarleby. Där hände det inte mycket, men varje sak och skräp blev till viktigt material för hennes fantasifullhet och uttrycksbehov. Trettio år senare gör hon en bok av sin resa genom livet som samlare.

Författaren som också är fembarnsmamma och startade livsstils- och byggnadsvårdsbutiken Lundagård, fördjupar sig i samlandets mekanismer och samlarens beteende. I boken möter vi över tjugo säregna samlare, med en geografisk spridning i Finland, Sverige och Frankrike, som delar med sig av sina livsberättelser och visar sina samlingar. 

Aja Lunds egna samlingar, som består av allt från tänder till möss är avbildade i färgstarka fotografier och presenteras tillsammans med närgångna reflektioner. Genom raderna och föremålen lyser en del sorg, vilken kan härledas till en förlorad far. Några av de porträtterade samlarna delar på samma personliga vis med sig av hur föremål kan bli ett stöd när ord och känslor är svårhanterliga, medan andra samlare visar på rationella eller komiska förhållningssätt till sina samlingar.
 
På ett nytt angreppssätt till föremålen, som vi alla är mer eller mindre påverkade av, undersöker Aja Lund sakernas betydelser och konsekvenser i en samlares liv. Igenkännande berättar hon om samlandets drivkrafter och hur de plötsligt blir ett sätt att förhålla sig till sin omvärld. För att vara samlare handlar om mycket mer än saker! Det är jakt och spänning, kaos och kontroll, njutning och passion, rivaler och kamrater, kunskap och eskapism, nätverk och handel, terapi och fantasi! 

Att yrka på mer i dagens konsumtionssamhälle kan verka provocerande men Aja Lund lyfter fram vikten av att inte städa bort sin historia i en tid när vi dödstädar och minimalistisk livsstil hyllas högt. Vi bör inte konsumera mera men spara och återanvända mera. Det gynnar berättandet, görandet och miljön. Ting är viktiga historiebärare och lärare. 

Med sitt sagda mer, sätter författaren in mer, och vill också ge mer. Hon vill ge det obetydliga eller skadade en uppgift och sätter sina saker i arbete så att de skapar rumslighet, förvandlar miljöer och människomöten. Då blir föremålen mer än oansenliga ting, de blir medlare av mening. 

Att samla och vilja ha mer handlar dels om att inte vara nöjd, och det i sin tur leder ofta till rörelse och utveckling. Aja Lund vill ge en röst åt det samlande som inte alltid överensstämmer med det vedertagna, en tydlig röst som skrattar av lekfullhet och vågar bryta reglerna. Med en kvinnas perspektiv diskuterar hon ett område som traditionellt sett varit männens domän. 

I det digra verket som består av 416 sidor med över 400 bilder och några illustrationer, tas man med på allt från auktioner i Österbotten till marknader i Barcelona. Man kan läsa om samlingar av alla de slag, från textilier och hus till recept och krigshistoria, och de suggestiva fotografierna berättar sina egna historier. Anonyma samtal förs om samlarpassionen och -skammen, och saker hittas i boken som man säkert både minns och inte har vetat att finns. Välkommen att stiga in i en samlarvärld som inte väjer för det obekväma men där alla bjuder på mer!
BROWSE THE BOOK