Graphic design of books
Lyckan är en gammal gård, 2014
Ingen är den andres lik, 2014
Lev mer på mindre, 2013
Kvinnor och kakor längs Kyro älv, 2010